Dobieramy muzykę profesjonalnie

 

 

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska i adresu poczty e-mail jest Sirens spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-928) przy ul. Aleksandra Zelwerowicza nr 4 lok. 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000549156, NIP: 5213682055, REGON: 147493046, zwanym dalej Sirens.
   

2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu subskrypcji newslettera Sirens na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Kategoria danych osobowych: dane niewrażliwe.

3. Twoje dane osobowe podane zostały przez Ciebie podczas rejestracji, lub pozyskane z powszechnie dostępnych rejestrów i źródeł np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, strony www.

4. Twoje dane osobowe przekazywane są do właściciela i administratora:

serwisu Freshmail Sp. z o.o. - z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051.

oraz

serwisu Mailchimp - The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp, Atlanta, Georgia – który ma swoją siedzibę na terytorium państwa trzeciego, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Podstawą ich przekazania jest Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE - USA (tzw. Tarcza Prywatności).

5. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane przez Sirens tak długo, jak długo korzystasz z naszej usługi newsletter. Po anulowaniu subskrypcji usługi newsletter Twoje dane nie będą przetwarzane dla celów marketingowych.
  

6. Sirens nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.

7. Posiadasz prawo: dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także do żądania przeniesienia tych danych do innego administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania.
   

8. Posiadasz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych (w tym otrzymywania newslettera). W tym celu skontaktuj się z nami pod adresem info@sirensmusic.pl.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z naszej usługi newsletter.

COOKIES

1. Cookies (ciasteczka) są to małe pliki zapisywane na Twoim urządzeniu przez strony internetowe, które odwiedzasz. W plikach tych zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo.

2. Pliki cookies z których korzystamy:

a) cookies funkcyjne, są niezbędne aby strona działała poprawnie

b) YouTube, Vimeo - na stronie osadzone są nagrania wideo. W tym zakresie pliki cookies używane są dopiero, gdy odtwarzasz nagranie. Jeżeli nie godzisz się na wykorzystywanie plików cookies Vimeo lub YouTube, powstrzymaj się od odtwarzania nagrań

c) funkcje społecznościowe - wtyczki społecznościowe mogą wykorzystywać pliki cookies administratorów poszczególnych serwisów społecznościowych. Jeżeli nie godzisz się na ich wykorzystanie, powstrzymaj się od korzystania z funkcji społecznościowych dostępnych w ramach naszej strony. Ponadto, zawsze możesz zarządzać ustawieniami prywatności z poziomu swoich kont w serwisach społecznościowych

d) Pixel Facebooka - aby móc kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook wykorzystujemy w tym celu narzędzie tzw. piksela Facebooka. Więcej informacji o zbieraniu Twoich danych osobowych przez Facebooka, a także o Twoich prawach i możliwościach możesz znaleźć tutaj: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/. Możesz wyłączyć tę funkcję, korzystając z instrukcji na stronie:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

e) Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane osobowe. Nie zbieramy danych demograficznych, a adresy IP są skracane po stronie Google. Jeżeli mimo to nie zgadzasz się na korzystanie z cookies Google Analytics, możesz je wyłączyć. Przydatne linki: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
oraz https://policies.google.com/technologies/ads)

3. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i odrzucać prośby o instalowanie ciasteczek. Zanim jednak zdecydujesz się zmienić ustawienia, zwróć uwagę, że ciasteczka służą Twojej wygodzie korzystania ze strony. Wyłączenie ciasteczek może mieć wpływ na to, jak będzie się wyświetlać nasza strona w Twojej przeglądarce. W niektórych przypadkach strona może się w ogóle nie wyświetlić.


Dziękujemy,
 że jesteś z nami

Sirens